เมนู

ครัวต้นแบบ

ครัว เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการปรุงประกอบอาหาร สำหรับพระสงฆ์และฆราวาส ดังนั้น ครัวจึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงผลิตชุดความรู้สำหรับแม่ครัวและผู้ปรุงประกอบอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ มาเป็นผู้แบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆในการจัดการครัวปลอดภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง "ครัวต้นแบบสงฆ์โภชนาดี" ให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาค

Invalid Date

ช่องทางการติดตาม
© 2022 Sonkthaiglairok. All rights reserved.