เมนู

สงฆ์ไทยไกลโรค

รายการสงฆ์ไทยไกลโรค เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพ แก่พระสงฆ์ ฆราวาส และ แม่ครัว สามารถรับชมสดได้ทุกวันเสาร์เวลา 10.00 – 10.30 น. ช่อง WBTV หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com พิมพ์ค้นหา รายการสงฆ์ไทยไกลโรค

Invalid Date

ช่องทางการติดตาม
© 2022 Sonkthaiglairok. All rights reserved.