พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีลงนามระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในการจัดทำโครงการ ” ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี”...

อ่านเพิ่มเติม

“บิ๊กตู่” รณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา ห่วงสุขภาพพระสงฆ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รณรงค์เทศกาล อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา “สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ) พระ” เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี”

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในโครงการ ” ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” สร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าพรรษา-อย่าลืมตักบาตรถาม(สุขภาพ)พระ

พบพระสงฆ์ กทม. และเขตเมืองกว่าครึ่งเสี่ยงโรคอ้วน เหตุฉันอาหารโปรตีนต่ำ-ไขมันสูง ขยับน้อยกว่าชายไทย “สสส.-สช.-สธ.-สำนักพุทธ-จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผนึกกำลังคณะสงฆ์-สายสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะสงฆ์ไทย เตรียมคลอดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์...

อ่านเพิ่มเติม

พระสงฆ์ไทยอ้วนลงพุงเกือบครึ่ง

ผลวิจัยชี้พระสงฆ์ กทม.และเขตเมืองอ้วนลงพุงถึง 48%  เหตุฉันอาหารโปรตีนต่ำไขมันสูง ออกกำลังกายน้อยเพราะกลัวผิดพระธรรมวินัย เมื่อวันที่ 4 ก.ค. มีการแถลงข่าว “สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม(สุขภาพ)พระ” โดย รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช...

อ่านเพิ่มเติม