สื่อสำหรับพระสงฆ์

หนังสือคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0

คู่มือโภชนาการภายใน มีปฏิทินสุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่มก้าว มีรูปแบบกิจกรรม 4 แบบ ใส่ไว้ในช่อง ปฏิทินทุกวัน เพื่อเตือนใจให้พระสงฆ์เพิ่มก้าวเดิน

 – ปฏิทิน-2562 

– ปฏิทิน-2563

หนังสือสูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0

คู่มือพกพา สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เป็นข้อคิดสะกิดใจแบบพกพา ให้โภชนปัญญาแก่พระสงฆ์

โปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรค 4.0

โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญสูตรสงฆ์ไทยไกลโรค โภชนา ปานะ กายะ และกิจกรรม

สายวัดเอวรอบรู้

ผลิตขึ้นเพื่อพระสงฆ์ แถบสายวัดเอวนี้มี 2 ด้าน ด้านสำหรับเพศชาย และด้านสำหรับเพศหญิงเพื่อสั่งเกตรอบเอวเกินหรือไม่

ประคดเอวรอบรู้

เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เฝ้าระวังรอบเอวของพระสงฆ์ไม่ให้เกิน 85 ซม. ที่ปลายประคดมีเครื่องหมายอยู่ทั้ง 2 ข้าง ถ้านำประคดมาพันรอบเอวตามรูปแบบที่พระสงฆ์ใช้หากปุ่มสีน้ำตาลยังอยู่เลยจุดมัดเอว แสดงว่ารอบเอวไม่เกิน 85 ซม.

วิดีทัศน์ สื่อสู่สงฆ์ เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค

เป็นวิดีทัศน์ความยาวทั้งสิ้น 60 นาที ประกอบด้วยตอนย่อย 4 ตอน