ผลสำรวจพบพระสงฆ์ในกทม.มีภาวะอ้วนลงพุง

ผลสำรวจพบพระสงฆ์ในกทม.มีภาวะอ้วนลงพุง

รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ ภายใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยข้อมูลว่า พระสงฆ์ใน กทม. และในเขตเมืองกว่าครึ่ง มีความเสี่ยงต่อ โรคอ้วน โดยพระสงฆ์ใน กทม. 48%...
สังคมแห่งการให้ กำลังทำพระไทย ‘อ้วน’

สังคมแห่งการให้ กำลังทำพระไทย ‘อ้วน’

ระเบิดเวลาที่เตรียมสั่นคลอนพุทธศาสนา ไม่ใช่ภัยมืดอะไรที่ไหน แต่เป็นแคลอรี่ปริมาณมหาศาลที่เหล่าญาติโยมถวายด้วยความหวังดี เมื่อพระสงฆ์ไทยอ้วนเกินพิกัดกว่า 48% จากพระทั้งหมดในประเทศ จึงเสี่ยง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดและมะเร็ง...